Logggo Baner3d3 Setaliste

DOO Komunalne djelatnosti Bar

Hipotekarna banka 520-20130-19

Uklanjanje kontejnera-Mišići
Opširnije ...
Obavještenje-Kabasti otpad
Obavještenje-Kabasti otpad
Opširnije ...
Provjera računa
Provjera računa
Opširnije ...

 

Na osnovu Odluke o načinu korišćenja i održavanja pijaca (Sl.list RCG – Opštinski propisi br.17/96), DOO “ Komunalne djelatnosti” Bar gazduje pijacama na teritoriji opštine Bar.

RJ Tržnice se bavi održavanjem pijačnog prostora i organizovanjem prometa proizvoda na gradskoj i na mjesnim pijacama:   

                                                                Br.stolova

  •  Zelena pijaca u Baru                        152
  • Zelena pijaca u Starom Baru            20
  • Zelena pijaca u Sutomoru                 18
  • Zelena pijaca u Virpazaru                 20
  • Zelena pijaca u Ostrosu                     20

Odlukom o načinu korišćenja i održavanja pijaca Sl.list RCG br 17/96, Opštinski propisi predviđeno je da od ukupnog broja tezgi na zelenoj pijaci 1/5 bude slobodna za poljoprivredne proizvođače, i to za:

  • Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara Bara                     2 tezge
  • Udruženje poljoprivrednih proizvođača i stočara iz Mrkojevića       5 tezgi
  • poljoprivredne proizvođače maslina iz Bara                                      2 tezge
  • poljoprivredne proizvođače iz Virpazara                                            2 tezge
  • poljoprivredne proizvođače iz Ostrosa                                                2 tezge
  • Udružene pčelara iz Virpazara                                                           1 tezga
  • Udruženje vinogradara iz Virpazara                                                  1 tezga.