Logggo Baner3d3 Setaliste

DOO Komunalne djelatnosti Bar

Hipotekarna banka 520-20130-19

Uklanjanje kontejnera-Mišići
Opširnije ...
Obavještenje-Kabasti otpad
Obavještenje-Kabasti otpad
Opširnije ...
Provjera računa
Provjera računa
Opširnije ...

 

FOTOGALERIJA

Održavanje čistoće podrazumijeva :

  •         Sakupljanje, odlaganje i deponovanje komunalnog otpada i drugog prirodnog i vještačkog otpada
  •       Čišćenje i pranje javnih površina
  •       Sakupljanje leševa uginulih životinja sa javnih površina i njihovo zbrinjavanje
  •       Uklanjanje havarisanih i napuštenih vozila sa javnih površina

 

R.br. Vrste poslova  m2
 1.  Ukupna površina metlanja i čišćenja  285.792
 2.  Površina za pročišćavanje  582.987
 

Čišćenje i metlanje javnih površina - ručno i mašinsko(285.792 m2)

Ovi poslovi obuhvataju ručno čišćenje(metlanje) javnih površina (saobraćajnica, pješačkih staza, trotoara (oko stambenih zgrada) i sl. Mašinskim čišćenjem (usisavanjem) obuhvaćeno je čišćenje saobraćajnica sa dva specijalna vozila čistilice na površinama gdje se ovaj posao može obavljati a da se ne ugrožava bezbjednost i protočnost saobraćaja. U kombinaciji angažovanja specijalnih vozila i ručnog metlanja i čišćenja na saobraćajnicama i parking prostorima duž saobraćajnica, ova djelatnost se obavlja na kvalitetan način.

 

Pročišćavanje javnih površina

Obuhvata sakupljanje otpada sa javnih površina duž saobraćajnica, pješačkih staza, trotoara. Redovno pražnjenje postavljanih kanti i korpica za otpatke i njihovo pražnjenje u posude za odlaganje otpada. Analitika obračunske vrijednosti iskazana u broju dana po reonima se razlikuje u zavisnosti od površina po reonima, gustine saobraćaja, administrativno poslovnih kapaciteta. Posebna kategorija su naseljena mjesta (Ostros i Virpazar), koja imaju manje površine gdje smo zbog udaljenosti, u cilju smanjenja troškova objedinili poslove ručnog čišćenja i pročišćavanja javnih površina.

 

Odvoz otpada sa javnih površina

Odvoz otpada sa javnih površina podrazumijeva odlaganje u posude i prevoz otpada sakupljenog iz kanti i korpica za odpadke kao i odbačenog otpada sa javnih površina(trotoari, pješačke staze, uređene zelene površine).

Ovi poslovi se obavljaju svakodnevno tokom cijele kalendarske godine.

 

RJ Čistoća koja obavlja poslove održavanja čistoće, sakupljanja i transporta otpada za obavljanje ove djelatnosti raspolaže kontejnerima od 1,1m³ i 7m³, koji su raspoređeni na prostoru opštine, na definisanim lokacijama a svaka izmjena i određivanje nove lokacije podliježe dobijanju saglasnosti od nadležnog sekretarijata lokalne uprave.

    

       U vansezoni:

  •       na području grada dva puta dnevno (prije i poslije podne),
  •       u prigradskim naseljima jednom dnevno.

 

U turističkoj sezoni:

  •       pražnjenje kontejnera i odvoz - dva puta dnevno (prije i poslije podne).

 

Broj kontejnera na određenim lokacijama varira u zavisnosti od količine otpada koja se u njima odlaže. Stoga, povećan broj korisnika usluga u toku turističke sezone, zahtijeva postavljanje većeg broja kontejnera u vikend naseljima.

 

DEZINFEKCIJA POSUDA ZA ODLAGANJE OTPADA

Dezinfekcija posuda za odlaganje otpada vršiće se dezinfekcionim sredstvima i specijalnim vozilom za tu namjenu(vozilo za pranje i dezinfekciju kontejnera). Shodno Odluci o komunalnom uređenju grada u članu 47. propisana je dinamika obavljanja ovog posla :

      Zimski period          01.10. – 30.04.2015.   -        2 tretiranja

      Ljetnji period          01.05. - 30.09.2015.   -         6 tretiranja

 

Odvoz otpada u dogovorenim terminima  

Shodno Odluci o komunalnom uređenju grada, kućni otpad se iznosi u određenim vremenskim intervalima i određenim danima.